Kulturní dům

 

 

Kulturní dům města Holic vznikl jako nástupnická organizace „Kulturního domu MěstNV v Holicích”, který byl ustanoven zřizovací listinou ze dne 1. července 1960.

KD zabezpečuje činnost z oblasti kultury pro obyvatele města, mikroregionu Holicko a okolí. Je patronem zájmových uměleckých souborů v oblasti hudby a divadla.

Hlavní náplní práce KD je:

 • pořádání dramatických, hudebních či literárních akcí

 • pořádání společenských a klubových akcí

 • pořádání vzdělávacích kurzů, přednášek, besed a výstav

 • vydávání propagačních materiálů pro vlastní účely

 • zprostředkování informací, kopírovací služby

Součástí KD jsou specializovaná pracoviště:

 • Městská knihovna

 • Africké muzeum Dr. Emila Holuba 

 • Půjčovna kostýmů

 • Městské kino

 • Turistické informační centrum

  Informace o aktuálních pořádaných akcích najdete v sekci novinky pod ikonou, která je umístěna v horní části webové stránky 

 nebo pod tímto odkazem: http://www.kdholice.cz/.