HOLICE VE VÍRU ZÁBAVY - 12.9.2020

Holice ve víru zábavy

12.9.2020

prostranství mezi KD a ZUŠ Holice 

Moderátor: Filip Novotný

Zvukař: Jiří Kroupa

PROGRAM:

14.00 zahájení – proslov

14.15 – 15.00 Dechový orchestr Kulturního domu města Holic

15.00 – 15.30 Paprsky ze Vzdělávacího centra Paprsek z Dolního Jelení

15.30 – 16.30 Veterán band

16.30 – 17.00 Fit club při DDM:

- Dr. Emil Holub (mladší děvčata)

- Ruleta (starší děvčata)

17.00 – 18.00 country kapela KLONDIKE

18.00 – 18.30 Gastro soutěž

Pivní soutěže

18.30 – 19.15 BaŠaPa

19.15 – 20.00 Pavel Diblík

Předání Ceny města Holic

Prezentace identity města

20.00 – 20.45 Safe Exit

20.45 – 21.15 videoprojekce

21.30 – 22.30 UDG

24.00 - 00.05 Vinš

00.05 - 00.30 Laser show

 

Doprovodný program: 14 – 19 hodin

malování na obličej

ekologické hry společnosti EKO-KOM

adrenalinové atrakce

fotokoutek

malování na obličej

radioamatérské studio

CoCo – tvořivá dílna

chovatelská výstava – park u sokolovny

 

Africké muzeum Dr. Emila Holuba od 9 do 17 hodin

- vstup zdarma

- výstava KVĚTENA JIŽNÍ AFRIKY

- drobné aktivity pro děti