Kulturní dům

Kulturní dům města Holic vznikl jako nástupnická organizace „Kulturního domu MěstNV v Holicích”, který byl ustanoven zřizovací listinou ze dne 1. července 1960.

KD zabezpečuje činnost z oblasti kultury pro obyvatele města, mikroregionu Holicko a okolí. Je patronem zájmových uměleckých souborů v oblasti hudby a divadla.

Hlavní náplní práce KD je:

  • pořádání dramatických, hudebních či literárních akcí

  • pořádání společenských a klubových akcí

  • pořádání vzdělávacích kurzů, přednášek, besed a výstav

  • vydávání propagačních materiálů pro vlastní účely

  • zprostředkování informací, kopírovací služby

Součástí KD jsou specializovaná pracoviště:

  • Městská knihovna

  • Africké muzeum Dr. Emila Holuba 

  • Půjčovna kostýmů

  • Městské kino

  • Turistické informační centrum