Divadelní soubor KD Holice

Podle tradice se první ochotnické divadelní představení konalo v roce 1843. Po několika krátkých pokusech o pravidelnou činnost se až v roce 1880 podařilo ustavit Divadelní spolek Klicpera, který našel útočiště až do mého zrození v sále u restaurace Na Špici. Postupně vznikaly a zanikaly další divadelní spolky, aby do roku 1961 vydržely soubory Tyl (Na Trandě) a nepravidelně hrající Máj (Na Kamenci). Dobré podmínky, které jsem nabízel, vedly k tomu, že všechny soubory spojily a od roku 1962 hrají holičtí ochotníci pod názvem Divadelní soubor KD Holice.


S tímto souborem postupně splynul i Estrádní umělecký soubor (působící od roku 1956), který býval velice populární a odnesl si i řadu cen z národních přehlídek. Pod mými křídly během let vznikalyi další divadelní soubory. Tak například to byl v roce 1972 Dětský divadelní soubor, který se o rok později přejmenoval na Divadelní soubor mladých, aby z něho o další rok později vzniklo Divadelní studio Imprese.

O své nástupce se však holičtí ochotníci nepřestali starat. V roce 1975 vzniká Divadelní soubor Klíč, na jehož práci dnes navazuje Dětský divadelní soubor.

V roce 2016 vznikl nový soubor Divadelní soubor mladých, který sdružuje mladé ochotníky. Jejich premiérou byla inscenace Dokonalá svatba uvedená v únoru 2017.

(text převzat z publikace Kulturní dům města Holic - Je mi padesát)