JÁRA CIMRMAN, ZDENĚK SVĚRÁK - AKT - 20.5.2023

20. 5. od 19.00 hodin

Akt je nejstarší z her Divadla Járy Cimrmana.

Sestává se opět ze dvou částí - série odborných referátů,

týkajících se života a díla Járy Cimrmana,

a druhou část tvoří ucelená jednoaktová hra

se zpěvy a tanci Akt.

Vlastní divadelní hra (převedená restaurátory do současnosti)

pojednává o opětovném setkání malíře Žíly

a jeho manželky se syny,

kterých se v jejich dětském věku zbavili,

aby měl Žíla klid na uměleckou práci.

 

Režie: Ladislav Smoljak

Hrají: Zdeněk Svěrák, Genadij Rumlena nebo Jan Hraběta,

Miloň Čepelka nebo Petr Reidinger

 

Vstupné: 550 - 530 - 500 Kč