Pamětní místa

Pomník Dr. Emila Holuba
Socha od akademického sochaře Jindřicha Soukupa, dar Kruhu rodáků a přátel Holic v Praze z roku 1949 stojí na křižovatce Holubovy a Hradecké ulice.

Kamenný kříž „Boží muka“
Kamenný a bohatě zdobený kříž byl nákladem obce postaven v roce 1803 a stojí v severozápadním rohu holického náměstí.

Krucifix
Klasicistní práce s přežívajícími rokokovými prvky datovaná do roku 1811 je kulturní památkou, leží v městské části Staré Holice na křižovatce ulic 1. máje a Staroholická.

Socha sv. Jana Nepomuckého
Kamenná socha světce z roku 1739 patří k nejvýznamnějším chráněným památkám města, stojí v malé zahrádce v městské části Podhráz. V letech 1882 a 1952 byla socha zrenovována a v roce 2000 byla celkově zrestaurována.

Socha Panny Marie
1. ledna 1888 byla slavnostně vysvěcena postavená socha Panny Marie s Jezulátkem. Socha postavená z darů dobrodinců leží v jižní části náměstí

Socha sv. Josefa
Nákladem farníků byla postavena kolem roku 1840 a leží v městské části Staré Holice.

Kamenný kříž – Boží muka
Kříž byl postaven nákladem občanů v roce 1947 a nachází se v městské části Podlesí.

Pomník T. G. Masaryka
Kamenný kvádr s reliéfem Masarykova portrétu od akademického sochaře Jana Holinky z roku 2003 připomíná návštěvu prvního prezidenta ČSR v Holicích z roku 1922.

Sousoší obětem války a odboje 1939 – 1945
Sousoší ženy a umírajícího barikádníka od akademického sochaře Josefa Malejovského bylo v roce 2016 přemístěno ze sokolského parku na prostranství u hřbitova.

Památník padlých při povstání v květnu 1945
Areál památníku s pomníkem raněného bojovníka od akademického sochaře Josefa Malejovkého byl odhalen na hřbitově 8. května 1949.

Pamětní deska Dr. Emila Holuba
Desku zhotovil v roce 1909 akademický sochař Jan Štursa. Původně byla umístěna na městské radnici, v současnosti je v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba.